25th JUNE 2017

VENUE : PALGHAT FINE ARTS SOCIETY AUDITORIUM
TIME : 5:30PM

 

SMT. BHARATHI RAMASUBHAN : VOCAL

SRI. S.P. ANANTHA PADMANABH : VIOLIN

SRI. N.C BHARADWAJ : MRIDAMGAM

SRI. CHANDRASEKARA SHARMA: GHATOM

The News about Palghat Fine Arts Society in THE HINDU News Paper